PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HOÀ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đăng kí giấy chứng nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2012 - 2013 [HyperLink19]
2 Thống kê sách giáo khoa tập 2 lớp 1. [HyperLink19]
3 Danh sách học sinh giỏi lớp 3, 4 [HyperLink19]
4 Đăng kí vở ô li + túi lưu bài kiểm tra [HyperLink19]
5 Báo cáo cơ sở vật chất thực hiện mục tiêu kế hoạch từ năm 2010 đến năm 2015 [HyperLink19]
6 Đăng kí sách giáo khoa năm học 2013 - 2014 09/4/2013 [HyperLink19]
7 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 29/3/2013 [HyperLink19]
8 Tổng hợp kết quả học sinh tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]
9 Đăng kí vở Luyện viết chữ đẹp năm học 2013 - 2014 29/3/2013 [HyperLink19]
10 Danh sách học sinh dự thi Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]
11 Kết quả Hội giảng đợt 2 chào mừng ngày 8/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]