PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HOÀ
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130288901TT GDTX Thành phố http://gdtxhaiduong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230288501THCS Ngọc Châu http://hd-thcsngocchau.haiduong.edu.vn 182 8,070 55 4 9 153 34 2 9 7,154,484
330288502THCS Võ Thị Sáu http://hd-thcsvothisau.haiduong.edu.vn 217 10,324 112 0 7 70 72 1 18 7,719,723
430288503THCS Việt Hoà http://hd-thcsviethoa.haiduong.edu.vn 4 6,572 3 1 3 12 2 1 4 6,959,598
530288504THCS Lê Hồng Phong http://hd-thcslehongphong.haiduong.edu.vn 70 7,137 3 1 2 5 2 1 13 7,959,468
630288505THCS Cẩm Thượng http://hd-thcscamthuong.haiduong.edu.vn 41 5,613 4 1 2 4 2 1 7 6,126,766
730288506THCS Bình Minh http://hd-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 83 9,901 24 32 234 106 32 4 103 4,222,939
830288507THCS Ngô Gia Tự http://hd-thcsngogiatu.haiduong.edu.vn 55 4,711 3 1 2 7 6 1 11 7,589,685
930288508THCS Hải Tân http://hd-thcshaitan.haiduong.edu.vn 14 5,214 4 4 4 4 4 1 9 6,246,465
1030288509THCS Trần Phú http://hd-thcstranphu.haiduong.edu.vn 85 5,019 97 6 11 64 9 1 8 6,244,020
1130288510THCS Bình Hàn http://hd-thcsbinhhan.haiduong.edu.vn 75 7,129 45 0 36 42 20 4 11 5,180,207
1230288511THCS Lê Quý Đôn http://hd-thcslequydon.haiduong.edu.vn 63 0 3 1 2 5 2 1 4 7,868,041
1330288512THCS Tứ Minh http://hd-thcstuminh.haiduong.edu.vn 114 8,265 15 1 3 4 2 2 11 6,698,017
1430288513THCS Tân Bình http://hd-thcstanbinh.haiduong.edu.vn 35 1,709 3 1 2 4 2 1 8 7,121,830
1530288514THCS Trần Hưng Đạo http://hd-thcstranhungdao.haiduong.edu.vn 45 3,053 30 1 6 40 2 1 20 6,124,298
1630288515THCS Chu Văn An http://hd-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 4 1,878 6 4 4 4 4 4 12 5,980,612
1730288401TH Nguyễn Trãi http://hd-thnguyentrai.haiduong.edu.vn 40 8,631 33 11 31 10 28 2 8 640,363
1830288402TH Cẩm Thượng http://hd-thcamthuong.haiduong.edu.vn 46 11,039 16 11 15 27 7 2 2 499,374
1930288403TH Việt Hoà http://hd-thviethoa.haiduong.edu.vn 27 5,892 11 11 7 7 4 6 8 525,318
2030288404TH Thanh Bình http://hd-ththanhbinh.haiduong.edu.vn 129 15,609 11 11 8 8 4 3 7 696,317
2130288405TH Hải Tân http://hd-thhaitan.haiduong.edu.vn 13 9,348 4 11 7 7 4 1 9 679,945
2230288406TH Lý Tự Trọng http://hd-thlytutrong.haiduong.edu.vn 60 9,548 22 11 69 7 4 1 6 567,230
2330288407TH Ngọc Châu http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn 33 10,451 16 11 7 20 82 32 4 587,927
2430288408TH Bạch Đằng http://hd-thvothisau.haiduong.edu.vn 60 6,997 11 11 7 7 4 2 3 561,178
2530288409TH Nhị Châu http://hd-thnhichau.haiduong.edu.vn 12 7,754 77 11 12 7 4 1 9 419,902
2630288410TH Tứ Minh http://hd-thtuminh.haiduong.edu.vn 80 7,113 74 16 74 93 24 9 6 877,927
2730288411TH Đặng Quốc Chinh http://hd-thdangquocchinh.haiduong.edu.vn 31 4,789 11 11 7 7 4 4 4 404,365
2830288412TH Bình Hàn http://hd-thbinhhan.haiduong.edu.vn 23 1,240 13 11 7 7 4 1 4 478,564
2930288413TH Phú Lương http://hd-thphuluong.haiduong.edu.vn 101 9,100 121 11 85 7 20 2 8 490,396
3030288414TH Trần Quốc Toản http://hd-thtranquoctoan.haiduong.edu.vn 16 5,262 11 11 7 7 4 2 5 385,375
3130288415TH Nguyễn Lương Bằng http://hd-thnguyenluongbang.haiduong.edu.vn 59 12,050 11 7 9 7 4 1 12 647,033
3230288416TH Tô Hiệu http://hd-thtohieu.haiduong.edu.vn 45 11,101 13 11 7 7 4 11 13 670,584
3330288417TH Bình Minh http://hd-thbinhminh.haiduong.edu.vn 65 13,441 20 11 270 104 92 2 16 752,378
3430288418TH Đinh Văn Tả http://hd-thdinhvanta.haiduong.edu.vn 33 7,577 11 11 7 7 4 1 5 414,733
3530288419TH Nam Đồng http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn 22 3,178 9 0 1 0 4 4 8 527,662
3630288421TH Tân Bình http://hd-thtanbinh.haiduong.edu.vn 57 6,183 0 0 0 0 0 1 8 581,118
3730288430TH Chu Văn An http://hd-thchuvanan.haiduong.edu.vn 47 3,152 0 0 0 0 0 35 12 428,929
3830288301MN Bình Minh http://hd-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 4 612,379
3930288302MN Phú Lương http://hd-mnphuluong.haiduong.edu.vn 20 0 14 1 1 0 6 1 2 103,476
4030288303MN Hoa Sứ http://hd-mnhoasu.haiduong.edu.vn 7 0 80 1 1 0 6 1 3 119,244
4130288304MN Nguyễn Trãi http://hd-mnnguyentrai.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 101,669
4230288305MN Quang Trung http://hd-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 100,924
4330288306MN Trần Phú http://hd-mntranphu.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 99,619
4430288307MN Trần Hưng Đạo http://hd-mntranhungdao.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 133,748
4530288308MN Lê Thanh Nghị http://hd-mnlethanhnghi.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 1 100,997
4630288309MN Hải Tân http://hd-mnhaitan.haiduong.edu.vn 166 0 44 1 1 0 6 1 6 148,240
4730288310MN Việt Hoà http://hd-mnviethoa.haiduong.edu.vn 13 0 14 1 1 0 6 1 1 101,122
4830288311MN Bình Hàn http://hd-mnbinhhan.haiduong.edu.vn 8 0 15 0 1 0 6 1 1 102,077
4930288312MN Cẩm Thượng http://hd-mncamthuong.haiduong.edu.vn 9 0 14 1 1 0 6 1 2 100,662
5030288313MN Tứ Minh http://hd-mntuminh.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 5 98,856
5130288314MN Thanh Bình http://hd-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 7 123,348
5230288315MN Ngọc Châu http://hd-mnngocchau.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 100,870
5330288317MN Nhị Châu http://hd-mnnhichau.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 3 121,299
5430288318MN Hương Sen http://hd-mnhuongsen.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 6 102,318
5530288319MN Sơn Ca http://hd-mnsonca.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5630288320MN Hoạ Mi http://hd-mnhoami.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5730288321MN Song Hương (TT) http://hd-mnsonghuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5830288326MN Hoa Sữa (TT) http://hd-mnhoasua.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5930288327MN Ngọc Vân (TT) http://hd-mnngocvan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6030288328MN Thanh Dung (TT) http://hd-mnthanhdung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6130288329MN Hồng Hà (TT) http://hd-mnhongha.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6230288330MN Tân Bình http://hd-mntanbinh.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 98,939
6330288331MN Sao Mai http://hd-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6430288340MN Hoa Sen http://hd-mnhoasen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6530291314MN An Châu http://hd-mnanchau.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 1 100,473
6630291315MN Thượng Đạt http://hd-mnthuongdat.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 3 99,491
6730291318MN Ái Quốc http://hd-mnaiquoc.haiduong.edu.vn 12 0 13 1 1 0 6 1 2 124,397
6830291319MN Nam Đồng http://hd-mnnamdong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 100,879
6930297323MN Tân Hưng http://hd-mntanhung.haiduong.edu.vn 8 0 14 1 1 0 6 3 2 103,665
7030297325MN Thạch Khôi http://hd-mnthachkhoi.haiduong.edu.vn 19 0 14 1 1 0 6 2 4 113,608
   Tổng số2,500254,0501,327280988870644176470114,145,071